Bestuur

Het bestuur van Studievereniging X

2021/2022

Patrick Mertens – Voorzitter
Bart Dukers – Secretaris
Rosa Lardenoije – Penningmeester
Birgit Janssen – Coördinator externe zaken
Robin Croes – Coördinator interne zaken
Roan Smeets – Nestor
Vincent Giskes – Nestor