Bestuur

Het bestuur van Studievereniging X

2021/2022

Bart Dukers – Voorzitter
Rosa Lardenoije – Secretaris en Penningmeester
Robin Croes – Coördinator interne zaken
Birgit Janssen – Coördinator externe zaken
Patrick Mertens – Algemeen bestuurslid